Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vršatec 2022

NEDEĽA

V predposlednú júlovú nedeľu sa naši eRkári z Kanianky vybrali na týždenné dobrodružstvo v prekrásnej prírode okolo chaty Vršatec. Hneď po príchode, rozdelení do izieb a vybalení batožiny sme sa zoznámili s dvomi pracovníkmi úradu práce. V krátkej scénke nás oboznámili s úskaliami ich profesie a vysvetlili nám, že ich pobyt na chate nie je náhodný. Ich úlohou bolo nájsť nám počas nasledujúcich piatich dní vhodné povolanie.  Deti sa rozdelili do 5 tímov – pracovných agentúr. Modrí patrili do agentúry  Šmolkovia, žltí  do agentúry Mimoni. Žabky bol názov agentúry pre zelených, a Kravičky pre fialový tím. Posledná agentúra pre červených mala názov Formule. Spoločne s animátormi deti vyrobili transparenty pre každý jeden tím. Podvečer sme sa zahrali zoznamovačky, aby sa deti a animátori v daných skupinkách lepšie spoznali. Po chutnej večeri sme vyrábali plagáty s názvami izieb – napr. Ikea, Jednota, Coca Cola,… Nasledovala večerná modlitba a zaslúžený odpočinok. Výnimkou bol modrý tím, ktorý mal nočnú smenu. Museli vyrobiť 200 papierových lodičiek.

PONDELOK

V prvé ráno nás zobudil netradičný spevavý budíček – ľudovky.  Piesne nás prebrali na duši, ale telo zobudila  až riadna rozcvička na čerstvom vzduchu. Po raňajkách nám naši agenti úradu práce predstavili prvého hosťa – kartografa. Ten chcel zistiť, či sme vhodnými kandidátmi na toto  povolanie, tak nám zadal  náročnú úlohu. Počas prechádzky sme mali v  tímoch zaznačovať do náčrtu všetko, čo bolo podľa nás dôležité alebo zaujímavé (studnička, turistický chodník, kaplnka,…). Po návrate na ubytovňu a obede musel každý tím podľa svojho náčrtu zhotoviť podrobnú mapu prechádzky. Žiaľ ani jedna mapa nesplnila očakávania kartografa, a tak nikomu neodporučil toto povolanie. Úradníci sa nenechali zaskočiť a predstavili nám ďalšiu dôležitú profesiu – opatrovateľ. Jednotlivé skupinky museli absolvovať opatrovateľský kurz, kde si vyskúšali, čo znamená táto práca. Každá skupinka sa starala o jedného dôchodcu, ktorého umyla, obliekala, dala mu plienku, kŕmila ho na večeri, počúvala jeho zážitky, dávala mu lieky, cvičila s ním a uložila ho na spánok. Dôchodcovia sa však stratili a preto každá skupinka musela po večeri svojho dôchodcu nájsť. Všetko dobre dopadlo, lebo dôchodcovia nezašli ďaleko a podarilo sa ich nájsť podľa obalov z tuhých cukríkov. Keďže dedko Jakub mal meniny, všetci  sme sa spolu zabávali a oslavovali na retro oslave Hráme jubilantom až do večernej modlitby. Potom sme už išli oddychovať na izby. Tento večer mal nočnú smenu žltý tím, ktorý musel papierové lodičky nájsť a strážiť.

UTOROK

Aj utorkové ráno začalo budíčkom na ľudovú nôtu, rozcvičkou a raňajkami. Hoci nás prekvapil dážď , nik z táborovníkov sa v tento deň nenudil. Agenti z úradu práce vymysleli veľtrh práce, ktorý treba zorganizovať. Preto  v tomto povolaní organizátora vyskúšali svojich uchádzačov. Každý tím vymyslel 10 minútový zábavno-relaxačný program, ktorý spĺňal všetky bezpečnostné podmienky. Pobavili porotu aj ostatných a toto povolanie bolo vhodné pre všetkých účastníkov tábora.

Popoludní sa počasie zlepšilo a preto sme vonku tancovali a hrali futbal. V takejto dobrej nálade nás našli pracovný agenti, ktorí nám predstavili modernú profesiu Catering. V tímoch sme pripravili ovocné misy, ktoré nám poslúžili  ako olovrant.  Zavítala medzi nás aj Influencerka. Tvrdila, že jej povolanie je moderné, užitočné  a veľmi náročné. Vyzvala jednotlivé tímy, aby si vyskúšali jej prácu. Obe povolania sme zvládli na jednotku. Pred večerou sme si ešte zahrali obľúbenú hru Ovocníčkovia. Po večeri nás agenti upozornili, že popri práci je dôležité mať aj nejaký koníček. Pripravili si pre nás 20 zberateľských úloh, ktoré sme v skupinkách museli splniť. Deň sme ukončili tancom a modlitbou. V tento deň mal nočnú smenu červený tím, ktorý pre každého účastníka pripravil zväzok lodičiek s menom a číslom izby.

STREDA

Po rozcvičke a raňajkách sme si zahrali interaktívnu hru. Vydali sme sa na prechádzku ku kaplnke a na jednotlivých stanoviskách sme hľadali indície k rôznym povolaniam. Pri kaplnke nás čakal poklad, v ktorom okrem sladkostí boli aj vstupenky do NASA. Po výbornom obede medzi nás prišli vedci z NASA. Poverili nás náročnou úlohou – Ochráň vajíčko. Každý tím sa s touto úlohou dobre popasoval. Nasledovali rôzne chemické pokusy, ktoré nám ukázali aká krásna môže byť veda. Na záver si pre nás pripravili skúšku. Museli sme v tímoch zhotoviť 3D model slnečnej sústavy. Naša kreativita a originalita prekvapila aj samotného vedúceho pracovníka NASA. Po večeri sme sa učili nové tance a zahrali si futbal. Večernou modlitbou sme ukončili tento deň. Na nočnú smenu nastúpil fialový tím, ktorý lodičky vytriedil podľa poschodia a doniesol ich ku každej izbe.

ŠTVRTOK

Ráno nás na rozcvičku prišli pozrieť fitness tréneri, ktorí nás prehovorili na cestu do fitness. Po raňajkách sme cestovali okolo Vršatských bradiel. Tréneri nás povzbudzovali rôznymi motivačnými výrokmi k rýchlejšiemu tempu. Po úspešnom zvládnutí náučného chodníka sme si zaslúžili krátky oddych. Po obede prišiel na úrad práce filmár s ponukou práce pre hercov. Vo svojich skupinkách sme vymysleli a natočili krátky film na pridelené témy. Režisér sa potreboval poradiť a odišiel.  Po večeri prišiel medzi nás hlavný hygienik. Bol veľmi nespokojný, preto sme museli v tímoch upratať celú chatu a vyskúšať si prácu upratovacej služby. Na konci dňa sme sa pomodlili a zelený tím čakala nočná smena. Ozdobovali 100 medovníkových lodičiek.

PIATOK

Piatkové ráno bolo náročné. Úrad práce si pre nás prichystal rôzne previerky. Absolvovali sme fyzický, písomný, kreatívny test, zdravotnú prehliadku a nakoniec ústny pohovor pred komisiou. Vďaka týmto skúškam sme zistili, aké bolo naše povolanie – či influencer, organizátor podujatí, catering, filmár alebo športovec. Tieto povolania sa využili pri príprave pracovného veľtrhu, ktorý sme mali popoludní. Súčasťou veľtrhu bola aj prehliadka videí z predchádzajúceho dňa, ktoré sa filmárovi veľmi páčili. Po večeri a modlitbe nasledovala záverečná párty, počas ktorej sme tancovali, spievali karaoke a písali si spomienky do pamätníčkov.

SOBOTA

Po budíčku sme sa pobalili, naraňajkovali a upratali si izby. Rozlúčili sme sa a  vrátili k svojim rodinám s veľkým množstvom spomienok.

Aneta Pekárová s rodinou, animátorka – eRko Kanianka