Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

O nás

Vznik
Občianske združenie Centrumko oficiálne vzniklo 19. októbra 2020. Neoficiálne však táto organizácia fungovala už niekoľko rokov predtým ako neformálna skupina ľudí, ktorí sú vedení myšlienkou zmeniť, obohatiť a spestriť život mladej generácie v našej obci a tak prispieť k budovaniu potrieb spoločnosti, detí a mládeže.

Hlavným cieľom OZ Centrumko je
– vytváranie vhodných podmienok pre zmysluplné aktívne, obohacujúce a prospešné využívanie voľného času detí a mládeže
– tvorivou, športovou a zábavnou činnosťou budovať a utužovať medziľudské vzťahy a osobným príkladom vychovávať deti a mládež k zodpovednému prístupu k spoločnosti a prírode
– odovzdávať osobné skúsenosti zapájaním detí a mládeže už do samotného organizovania a prípravy konkrétnych akcií
– vytvárať pevné základy pre komunitný život a spoluprácu obyvateľov danej lokality, s cieľom zapojenia ďalších obyvateľov rôznych generácii pri napĺňaní spoločných potrieb

Naša činnosť
Aktívne pôsobíme v oblasti voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí, a to prostredníctvom pravidelných stretnutí záujmových kolektívov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom čase počas celého roka, ako napr.: letné pobytové a denné tábory, Rozlúčka s prázdninami, Šarkaniáda, sv. Mikuláš, Vianočné trhy, Jasličková pobožnosť, Maškarný ples…

Spolupracujeme
Naša činnosť sa spája predovšetkým so spoluprácou s eRkom – HKSD, ale aj s ďalšími organizáciami ako je napr. SČK miestny spolok Kanianka, Farnosť Kanianka.