O nás

centRumko je miestom stretávania sa všetkých generácií: od našich najmenších v detskom kútiku, cez školákov, ktorí sú aktívnymi členmi dobrovoľníckeho občianskeho združenia eRko spolu s ich mládežníckymi animátormi. V roku 2018 sa k nám pridali i dobrovoľníci SČK z miestneho spolku v Kanianke. Môžete tu stretnúť i obetavých rodičov, ktorí ochotne pomáhajú pri organizovaní akcií, či vedení detského speváckeho zboru Kvapôčky. Radi tu cvičia i dospeláčky na Jampingu a v neposlednom rade sa centRumko stáva obľúbeným priestorom na organizovanie detských osláv…
centRumko nie je len priestorom či miestom, kde sa stretávame. Je to zároveň komunita, ktorej záleží na zdravom vývoji našej mladej generácie. Sme partia rôznych vekových kategórií, ktorá chce vytvárať vhodné podmienky na zmysluplné trávenie voľného času. Všetky naše aktivity fungujú na báze dobrovoľníctva a radi medzi nami privítame ďalších ochotných „spolupracovníkov“, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našich detí a vnúčat.