Kategória: Projekty, kampane

Dobrá novina 2017

Už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov roka – od Vianoc. V našich kuchyniach cítiť vôňu napečených medovníčkov, alebo hľadáme miesta, kam ukryť vianočné darčeky, aby ich ešte pred štedrým dňom azda niekto nenašiel a netrpezlivo čakáme, kedy už v jasličkách zazrieme to najočakávanejšie dieťatko – malého Ježiška.

NA CESTE K ŽIVOTU
– téma 23. ročníka Dobrej noviny

6 z 10 žien nemá pri pôrode k dispozícii zdravotnú starostlivosť a len 1 z 10 žien rodila pod dohľadom odborníka. Tieto čísla je potrebné zmeniť!! Preto v tomto ročníku Dobrej noviny upriamujeme pozornosť na  hornatý sever Etiópie na hraniciach s Eritreou, ktorý skrýva mestečko Alitena. Práve tam je podporované zdravotné centrum, ktoré cez  Dobrú novinu pomáha mamám a deťom v okrese Irob. Vykoledovanou sumou pomôžeme tomuto zdravotnému centru aby sa zdravotníci vedeli v tomto hornatom a ťažko prístupnom kraji rýchlejšie dostať k ľudom, ktorí potrebujú zdravotnú pomoc a hlavne k mamičkám pri pôrodoch.

Viac o tohtoročnom projekte Dobrej noviny sa dozviete na stránke www.dobranovina.sk alebo z propagačných materiálov, ktoré vám budú rozdávať koledníci vo vašich príbytkoch. Taktiež si môžete pozrieť krátky film o tohtoročnej téme Dobrej noviny s názvom CESTA:

Keďže CESTU K ŽIVOTU absolvoval každý z nás chceme aj my prispieť k dôstojnej Ceste k životu našich kamarátov z Afriky. Práve Vy nám v tom môžete pomôcť

v utorok 26. decembra 2017 od 15.00 hodiny

kedy navštívime Váš príbytok a prinesieme k Vám radostnú zvesť o narodení malého Ježiška – veľkej LÁSKY.

Kto nás chce prijať, môže sa zapísať v sakristii nášho kostola do 25. decembra 2017.

Výsledky Dobrej noviny 2016

26. decembra 2016 od 15.00 hodiny sa pod záštitou eRka vydali 3 skupinky koledníkov zvestovať Dobrú novinu do 26 domácnosti v našej farnosti. Vďaka štedrosti navštívených rodín a taktiež štedrosti Bohu známych ľudí sa nám tento rok podarilo v našej farnosti vyzbierať sumu  2 079 €.

Touto sumou sme sa pripojili ku všetkým skupinkám koledníkov po celom Slovensku a spoločne sme vyzbierali sumu  981 397,60 €.  Tieto finančné prostriedky budú použité na rôzne projekty, napr.:

Etiópia
– Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa
– Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti v oblasti Irob

Južný Sudán
– Podpora chirurgickej nemocnice Panny Márie Nepoškvrnenej v Mapourdite

Keňa
– Rehabilitačné a reintegračné centrum Mwangaza pre deti a mladých z ulice
– Vodný projekt Turkana
– Diecézny program vzdelávania dospelých v Turkane
– Rehabilitácia a vzdelávanie detí s postihnutím v centre Songa Mbele Na Masomo

Uganda
– Život meniace operácie detí v detskej nemocnici Cure Uganda v Mbale

Z výťažku verejnej zbierky 22. ročníka podporí Dobrá novina v roku 2017 aj ďalšie rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

Dobrá novina 2015

Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje.

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka spojená s verejnou zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Témou 21. ročníka Dobrej noviny je „Maji ya Maisha“ – voda života (v svahilčine). Táto téma sa opiera o encykliku pápeža Františka „Laudato si“ o starostlivosti o stvorenie, o náš „spoločný dom“, o ekológii človeka. Svojím otvoreným srdcom pre iných aj počas koledovania prispejeme mnohým ľuďom k výstavbe studní, k poháru čistej vody v Keni, v Turkánskej oblasti.

V sobotu, 12. decembra, sme boli 18 členná skupinka z našej farnosti Kanianka na Vysielacej pobožnosti v Banskej Bystrici, kde sme sa stretli s ostatnými koledníkmi z našej diecézy. O 10.00 hod. bola sv. omša, na ktorej nás pán biskup ThDr. Mons. Marián Chovanec požehnal a vyslal do príbytkov v našich rodných obciach roznášať radostnú zvesť o narodení Krista. Po sv. omši nám na neďalekej základnej škole porozprávala dobrovoľníčka, ktorá bola v Afrike, ako sa tam žije, a priblížila nám životy niektorých konkrétnych detí. Potom sme všetci spoločne tancovali, zabávali sa, vyrábali africké náramky…

Takto povzbudení a naplnení LÁSKOU v srdci chceme aj my ohlasovať a prinášať radostnú zvesť o narodení Ježiška do našich príbytkov v sobotu 26. decembra 2015 od 15:00 hod.
Kto nás chce prijať, môže sa zapísať v sakristii nášho kostola do 24. decembra 2015.

Zodpovedná osoba pre farnosť Kanianka: Vladimír Liener

Pošlime balíček pomoci

V rámci kampane Detský čin pomoci sa v tomto roku zameriavame na tému „milosrdenstvo“. Vyvrcholením kampane je praktický čin – konkrétny skutok pomoci – vytvorenie balíčka pomoci pre núdzne rodiny na Slovensku. Nám boli pridelené 2 rodiny, ale podľa množstva vyzbieraných vecí môžeme pomôcť aj viacerým. 

Prosím aj nás všetkých o zapojenie sa a pomoc pri vyzbieraní potrebných vecí do balíčkov ako sú hlavne ryža, cestoviny, šošovica, hrach, fazuľa, cukor, soľ, konzervy, polievky… ale aj hygienické a čistiace potreby: sprchový gél, mydlo, zubná pasta + kefka, toaletný papier, vreckovky, prací prach, jar, cif… Môže byť aj nejaká malá sladkosť pre deti v rodinách.

Tieto veci môžete nosiť do centRumka do 30.októbra

Povzbudzujem nás všetkých k tomuto skutku milosrdenstva. Rozšírme túto správu medzi svojich blízkych a priateľov, nech sa nás zapojí čo najviac a spoločne pomôžme.

Ďakujem

Pomoc núdznym je dotýkaním sa Kristovho tela (pápež František, 23. júla 2015).

Prípadné informácie: Vladimír Liener   tel. č.: 0949 286 268

Detský čin pomoci

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň eRka, ktorá prebieha každý rok v mesiaci október. Povzbudzuje nás k nezištným skutkom pomoci vo svojom okolí.

Tento rok na našich stretkách budeme objavovať význam milosrdenstva v našom živote.

Najprv spoznáme Božie milosrdenstvo k nám, potom sa budeme učiť o telesnom a duchovnom milosrdenstve a o dôležitosti konania dobrých skutkov pre druhých. A to všetko pomocou hier a zábavy. Na poslednom stretku konkrétne prejavíme naše milosrdenstvo k druhým a to tým, že pripravíme balíček pomoci pre slovenské rodiny v núdzi. Adresy týchto rodín nám pomáhajú nájsť pracovníci Slovenskej katolíckej charity.

Preto verím, že sa nás do Detského činu pomoci zapojí čo najviac a tak budeme môcť skutkom milosrdenstva pomôcť aj viacerým rodinám v núdzi.

Ďalší skutok milosrdenstva chceme preukázať tým, že budeme celý mesiac október v našom kostole, na ZŠ a v centRumku zbierať vrchnáčiky z PET fliaš, aby sme pomohli chorým deťom dostať sa na rehabilitácie. V minulom roku sme za celé Slovensko vyzbierali vyše pol tony vrchnáčikov, ktoré pomohli Tobiaskovi Labajovi absolvovať nákladnú rehabilitáciu.

Pozývame deti všetkých vekových kategórií na prvé stretko, ktoré sa uskutoční

3. októbra o 15.00 hod. v centRumku

viac informácii o DČP na www.dcp.erko.sk

Začíname kampaň „Detský čin pomoci“
dcp slide

Milí eRkári a všetci naši kamaráti a ochotní  pomocníci!

Je tu október mesiac, ktorý má viacero prívlastkov. Pre eRkárov je to mesiac,  keď sa spoločne zapájame do celoslovenskej kampane – Detský čin pomoci.
Čo to znamená? Znemená to, že sa snažíme robiť dobré skutky. No nie že by sme ich inokedy nerobili :), ale teraz sa ich snažíme robiť ešte oveľa viac! Počas minulých rokov sme upratovali v okolí kostola, vlani sme riadne vyupratovali na novom cintoríne. Čo chceme vylepšiť tento rok? Radi by sme namaľovali zábradlie a upratali schodisko smerom na zastávku pri kostole. Ak si teda ochotný vzdať sa na chvíľu svojho voľna a urobiť dobrú vec,  pridaj sa k nám a buď dobrým príkladom pre ostatných. Príď v prípade priaznivého počasia v pondelok 6.10. alebo v utorok 7. 10. 2014 o 14:30 hod k spomínanému schodisku a buď oblečený pracovne! Tešíme sa na všetkých, ktorí chcú robiť dobré skutky!

Projekt FAREBNÉ PRÁZDNINY vrcholí
príď

Milé deti i rodičia!

Chcete sa spolu s nami zapojiť do záverečnej fázy projektu „Farebné prázdniny“?
Príďte v sobotu 6. septembra 2014 o 10:00 hod dopoludnia na detské ihrisko v sídliskovej časti a pridajte sa k nám. Spoločne dotvoríme múr, ktorý už čaká len na naše veľké umelecké dielo!

Lepšie stretko 2013

Keďže hlavným poslaním eRkárov je práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách, rozbehli sme i v našej farnosti v rámci eRkárskeho projektu „Lepšie stretko 2013“ náš projekt „Cestujeme s radosťou“. Hlavným motívom sú rôznorodé dopravné prostriedky, ktoré každého aktívneho cestovateľa bezpečne dopravia do cieľa, ktorým je tento rok, 5-dňový minitábor v dedinke Močiar. Aktívnym cestovateľom sa môže stať každý, kto sa zapája do našej činnosti: pravidelne chodí na nácvik a spev Kvapôčiek alebo miništruje, pravidelne chodí na stretká. Tento projekt má i ďalšiu zaujímavosť: je prvým projektom nastupujúcej generácie animátorov, ktorí si ho celý premysleli, naplánovali , spracovali… všetci sa tešíme ich zodpovednému prístupu a veríme, že ich nasadenie vydrží a decká v Kanianke i vďaka ním zažijú pekné a zaujímavé chvíle v partii dobrých kamarátov.

Koledovanie – DOBRÁ NOVINA 2012

Na Slovensku počas Vianoc 2012 prebiehal už 18. ročník koledovania Dobrej noviny. Aj eRkári  z Kanianky sa každoročne aktívne zapájajú do tohto projektu, aby tak pomohli núdznym ľuďom na africkom kontinente. Podrobne o všetkých projektoch sa dozviete na www. erko. sk, dobrá novina
V našej farnosti sa koledovalo 5. januára 2013.
37 detí a vedúcich v troch skupinách navštívili  spolu 33 rodín. Vyzbierané finančné prostriedky  od všetkých darcov v sume 1570€ určite pomôžu a aspoň  trochu uľahčia biedny život afrických detí.
Veľká vďaka za tieto deti patrí všetkým našim deťom a mladým za ich obetavú a príkladnú pomoc. Za to,že sa každý rok pridávajú k stovkám koledníkov zo Slovenska a spoločne tak prispievajú k tomu, aby život mnohých detí bol krajší a plnohodnotnejší.
Vďaka patrí i všetkým darcom, ktorí sú ochotní prijať koledníkov a tiež tak svojim postojom podporiť správnu vec.