Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Spoločne tradične

Projekt „Spoločne tradične“ sme získali z výzvy na predloženie malých grantov, ktorú sprostredkovalo PDCS o.z. (Partneri za demokratickú zmenu). Grant bol poskytnutý v rámci projektu Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe (PROTEUS) z grantovej schémy European Education and Culture Executive Agency.

Podujatia v rámci tohto projektu realizuje eRko-HKSD vďaka výzve PDCS o.z. (Partneri za demokratickú zmenu).

Cieľom projektu je zaujímavými aktivitami a akciami ponúknuť spestrenie spoločenského života v našej obci, kedy hlavnými iniciátormi a organizátormi budú vedúci a animátori eRka. Vyzvať k vzájomnej spolupráci organizácie rôznych vekových kategórií a ponúknuť tak možnosť prekonávať medzigeneračné rozdiely.

Chceme upriamiť pozornosť na spoluprácu všetkých organizácií z rôznych generácii v obci, ktoré budú navzájom spoluorganizátormi jednotlivých akcii/aktivít. Boli by sme radi, keby sa táto myšlienka spolupráce generácií stala nosnou aj do budúcnosti, a tak ponúkla nový rozmer spolupráce pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a iných akcií v obci.

Časový plán projektu „Spoločne tradične“:

  • Fašiangová veselica – 10.2. 2024
  • Deň Zeme – 13.4. 2024
  • Majáles – 11.5. 2024
  • Deň rodiny – 1.6. 2024

Partnermi projektu sú: Obecný úrad, Farský úrad, ZŠ Kanianka, MŠ Kanianka, JDS Kanianka, SČK Kanianka

Celý projekt „Spoločne tradične“

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však iba názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Ani Európska únia ani poskytovateľ grantu nenesú za ne zodpovednosť.

Projekt PROTEUS