Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Deň rodiny 2014

Sobota 7. júna 2014 patrila v našej obci RODINE. V tento deň sme spoločne oslávili: deň matiek, deň detí a deň otcov. Celé podujatie sa konalo na priestranstve pred školou a jeho zaujímavosťou bolo i to, že na jeho organizovaní sa podieľali takmer všetky organizácie v obci: Obecný úrad, Dom kultúry, Materská škola, Základná škola, Rodičovské združenie, eRko Kanianka, SOS Kanianka. Každá z týchto organizácií sa zapojila do prípravy, ale aj samotného organizovania celej akcie. ZŠ a MŠ pripravili kultúrny program a výstavku výtvarných prác detí na tému RODINA.
Naše centRumko si na túto akciu pripravilo kopu pekných výrobkov, maminy napiekli výborné koláčiky a mladí animátori pripravili športovo-zábavnú časť popoludnia, zabezpečili sme i skákačku, ktorá tiež spestrila celý priebeh akcie. Program vyvrcholil tombolou a večernou tanečnou zábavou.
Celý tento program bol peknou prezentáciou práce jednotlivých organizácii, ale aj vzájomnej spolupráce v našej obci. Veríme, že v organizovaní tejto akcie sa bude pokračovať aj v budúcnosti.
V mene detí z centRumka ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu zorganizovali, alebo akýmkoľvek spôsobom podporili. Ich záujem a prístup je veľmi dôležitý pre ďalšiu prácu s deťmi v Kanianke.