Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Deň otvorených dverí

Prvú júnovú sobotu pri príležitosti Dňa detí a 10. výročia otvorenia Centrumka sme naše Centrumko opäť uvítali do života, a to prostredníctvom peknej akcie Dňa otvorených dverí. Po dlhých dvoch mesiacoch rekonštrukcie, maľovania a samotného upratovania je Centrumko v novom šate.

V dopoludňajších hodinách sa konalo malé posedenie za účasti našich animátorov, vedúcich, aktuálnych spolupracovníkov eRka, i tých, ktorí nám pred 10 rokmi akokoľvek pomohli pri budovaní nášho Centrumka. Samotného otvorenia sa zúčastnil aj páter Gerhard, ktorý posvätil obnovené priestory, aby sme v nich naďalej mohli vykonávať aktívnu činnosť pri práci s deťmi a mládežou. Od jednej hodiny mohli naše Centrumko navštíviť aj deti spolu s rodičmi, pre ktorých boli pripravené rôzne workshopy, ako napr. tvorivý workshop, tvorivé pečenie, workshop netradičných hier, ale taktiež aj workshop prvej pomoci, ktorý pripravili naši dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža v Kanianke. Odmenou za aktívnu účasť detí na workshopoch bola cukrová vata, pukance a zmrzlina. Za výbornú domácu zmrzlinu ďakujeme Mandolíne Bojnice. Napokon nemohli chýbať eRko tance, voľný čas v detskom kútiku a maľovanie na tvár.

Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa aktuálne pričinili k obnoveniu priestorov nášho Centrumka a strávili veľa času pri jeho skrášlení. Taktiež veľká vďaka patrí obci Kanianka, ktorá nás akokoľvek podporuje pri rozvoji našej činnosti. Veríme, že Centrumko bude miestom stretávania pre tých ľudí, ktorým záleží na správnom využití voľného času v našej obci. Zároveň toto podujatie bolo vyvrcholením projektu „Spoločne tradične“.

Martin Baláž,
zodpovedná osoba za projekt „Spoločne tradične“

Viac o projekte „Spoločne tradične“

Toto podujatie je súčasťou projektu „Spoločne tradične“, ktorý realizuje eRko-HKSD vďaka výzve PDCS o.z. (Partneri za demokratickú zmenu).

Grant bol poskytnutý v rámci projektu Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe (PROTEUS) z grantovej schémy European Education and Culture Executive Agency.

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však iba názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Ani Európska únia ani poskytovateľ grantu nenesú za ne zodpovednosť.

Projekt PROTEUS