Letný tábor Makov 2012

Meníme miesto, meníme tému, po troške obmieňame „účastníkov“ i animátorov. Niektorí
rastieme, niektorí starneme (určite nie na duchu )…ale cieľ nášho tábora je stály: prežiť
týždeň plný radosti, smiechu, tanca, spoznať ďalší kútik nášho Slovenska, nadviazať nové
priateľstvá…

S potešením môžeme povedať, že ani v Letnom tábore v Makove tomu nebolo inak.
Všetkých 85 účastníkov prežilo nezabudnuteľný týždeň v krásnom prostredí Javorníkov.
Svieži a zdravý horský vzduch nám prospieval, pekné počasie prialo, a tak sme takmer
do bodky mohli zrealizovať náš program na tému: SLOVENSKO. Počas jednotlivých dní
sme spoznávali našu krajinu, dozvedali sme sa o nej rôzne zaujímavosti, spomínali na
osobnosti, navštívili nové miesta, svojským spôsobom budovali rôzne časti Slovenska,
rozprávali rozprávky, bojovali v povstaní..a občas menili dejiny .

Po príchode – v nedeľu prebehli prípravné práce: nácvik táborovej hymny, výroba schránok
na anjelskú poštu, zvolávačka, pamätníčky, rozdelenie do štyroch skupín podľa veku…

Pondelok: ZAUJÍMAVOSTI

V štyroch skupinkách sme zdolávali horskú túru hrebeňom Javorníkov. Každá skupina
postupne nachádzala svoje obálky, v ktorých boli ukryté otázky o Slovensku a jeho
zaujímavostiach- náročnosť otázok podľa vekového zloženia skupiny. Prešli sme Malý
i Veľký Javorník a správne odpovede nás postupne priviedli k cieľu nášho putovania:
Vyhliadka STRATENEC (1055m). Popoludní si každý vlastnoručne vyrobil svoje tričko, aby
ho už na ďalší deň mohol použiť ako dres počas kvalifikácie na olympiádu.

Utorok: ŠPORT

Počas dopoludnia prebiehala kvalifikácia „slovenských športovcov“ na popoludňajšiu
olympiádu. Zdolávali sa rôznorodé prekážky, lámali rekordy, skúšal sa športový duch. Po
úspešnej kvalifikácii, zasadla športová porota, ktorá porovnala všetky výsledky a vyhlásila:
najlepšieho športovca z každej discíplíny a z každého družstva (podľa veku) vybrala
po zrátaní a zhodnotení všetkých bodov troch najlepších športovcov. Na popoludňajšiu
olympiádu sa teda kvalifikovalo 12 športovcov: 7 žien a 5 mužov . Po slávnostnom
ceremoniály boli všetkým športovcom odovzdané symbolické medovníkové medaile,
ocenení najlepší športovci a potom nastal boj o drahé kovy. Všetci olympionici zabojovali
v náročnom prekážkovom behu na čas. Zvládli to perfektne len za pár sekúnd. Večer
prebehlo ešte svojrázne olympíjske štúdio – zhrnutie celého dňa: prezentácia fotiek
spojená s komentármi a rozhovorom s najlepšou športovkyňou.

Streda: HISTÓRIA

V skupinách tentokrát rôznorodého zloženia sme budovali Slovensko. Vedúci skupinky
si vytiahli obrázok , na ktorom museli spoznať o aké mesto, pamiatku, vrch…sa jedná
a potom so svojim teamom určili polohu na „mape“. Z rôznych prírodných i menej
prírodných materiálov z najbližšieho okolia budovali napr. : Most Apolo, Kriváň, Pamätník
SNP, Ochtínsku aragonitovú jaskyňu, Chrám sv. Alžbety, Bojnické kúpele, Spišský hrad.
Fantázia a zručnosť sa nedali zahanbiť a tak vznikol veľmi zaujímavý pohľad na našu
krajinu.

Popoludní sme sa vydali na bojovú misiu: najprv bojovali udatní partizáni v SNP, a neskôr
zase prebehli boje proti Turkom…Večer sme ešte skladali skúšku odvahy: v malých
skupinkách sme absolvovali nočnú strašidelnú prechádzku a veru nebolo nám všetko
jedno…

Štvrtok: ROZPRÁVKY

Slovenské rozprávky a večerníčky boli témou ďalšieho dňa. V originálnych disciplínach
podľa rozprávky napr. Budkáčik a Dubkáčik – nájsť v lese bravčovú paštétu, s Deduškom
Večerníčkom zavesiť hviezdy, ktoré sme si vyrobili u Danky a Janky, Maťko Klinček
nám kázal nájsť tri liečivé bylinky na ošetrenie zraneného turistu z rozprávky o Troch
tatranských svišťoch, pomôcť postaviť vatru Júrošíkovi, Maťkovi a Kubkovi zahnať ovce do
košiara, Bambulke zbaliť balík, Rytier Malíček nám zdokonalil kondičku…

Popoludní sme si vyžrebovali jednotlivé rozprávky a nacvičovali krátky program na večer.
Vtipné i poučné príbehy nás zabávali celý večer.

Piatok: KULTÚRA, HUDBA, TANEC

Náš tábor vyvrcholil dňom plným tanca a zábavy. Predpoludním sa uskutočnil maratón
eRkotancov. Potom sme sa rozdelili do 9 skupín z objektívneho hľadiska sme si opäť
žrebovali hudobné žánre: domorodé, ľudové tance, metal, opera, muzikál, disco, hip-hop,
latino, baroko. Decká zahviezdili i na tanečnom parkete. Výkony jednotlivých tanečníkov
i skupín boli prekvapujúce a veľmi kreatívne. A tak sme sa opäť dobre pobavili.

Počas celého tábora prebiehali tvorivé dielne, mali sme možnosť sa i vyšportovať: zaplávať
si v bazéne, zaskákať na trampolíne, zahrať futbal, prechádzky, preliezky, spev, tanec,
spoločenské hry…

Z nášho tohtoročného tábora sme odchádzali ako jedna dobrá a veľká partia, ktorá sa teší
na ďalšie spoločné akcie, stretká….