Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Lepšie stretko 2012

Pri plánovaní a realizovaní tohtoročného projektu sme čerpali skúsenosti z predchádzajúceho roku. Cieľom našej „stretkokampane“ je udržať si našich verných eRkárov, motivovať ich k pravidelnej účasti na stretkách, detských sv. omšiach, nácvikoch spevu a miništrovaní. Tešíme sa, že okrem stálych členov k nám pribúdajú aj noví aktivisti zo strany detí, ale i rodičov. A tak môžeme s radosťou skonštatovať, že náš cieľ sa darí plniť dvojnásobne.
Celý projekt bol rozplánovaný  tak, aby každý týždeň prebiehali nejaké aktivity: nácvik spevu prebiehal pravidelne každý piatok, podľa možností sme sa snažili spievať na troch detských omšiach v mesiaci, miništranti boli aktívni na sv. omšiach aj počas pracovných dní…zúčastnili sme sa spoločne  Misijnej púte, podnikli viaceré malé výlety do prírody. V spolupráci s obcou sme zorganizovali detský maškarný ples a oslavu MDD. Trošku bola obmedzená stretková činnosť, z dôvodu maturít a štátnic našich animátorov. V závere šk. roka sme poriadne zabrali- zhustili tvorivé stretká, a tak sme  29. júna spoločne ďakovali na sv. omši. Po nej nasledovala burza našich výrobkov spojená z občerstvením a zábavou vo farskom dvore. Po všetkých týchto aktivitách  a akciách prišla zaslúžená odmena a zároveň vyvrcholenie nášho projektu: Minitábor v Hornej Vsi.