Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Prihlasovanie – Letné tábory 2021

Táto udalosť sa skončila

Milí rodičia, milí kamaráti!

Aj keď v dnešnej dobe je veľmi zložité si niečo vopred naplánovať,  všetci veríme, že každodenný život sa postupne dostáva do bežných koľají.  V tejto viere aj my už dlhšiu dobu plánujeme a pripravujeme naše letné tábory. Určite by nám všetkým chýbali tie bezstarostné prázdninové dni v kruhu dobrých priateľov.
Dali sme si veľmi záležať, aby výber prostredia a zariadenia bol opäť nový a zaujímavý, a tak nám ponúkol veľa možností na ďalšie spoznávanie našej krásnej krajiny.
Keďže počas tohto školského roku neprebiehali aktivity eRkárov naplno, nie je možné, aby jeden tábor bol pre niektorých „odmenový“ ☹.  Dlho sme rozmýšľali, rátali, plánovali a svojím spôsobom i riskovali ako všetko, čo najlepšie vymyslieť a pripraviť.
Po viacerých poradách vedúcich eRka v Kanianke, sme sa dopracovali k takémuto letnému plánu: spoločnými silami chceme zorganizovať dva pobytovédva denné tábory.
Pobytové tábory sme „postavili na jednu úroveň“: obidva budú rovnako dlhé, obidva budú v zariadeniach so stravou a obidva sú vzdialené  približne rovnako ďaleko od Kanianky t.z. že výška účastníckeho príspevku bude v obidvoch rovnaká  a takisto dotácie a príspevok z 2% daní bude rozdelený do každého tábora rovnako.  V prípade záujmu je samozrejme možné zúčastniť sa oboch táborov 🙂 . Tešíme sa na všetkých našich verných i nových táborovníkov!

TÁBOR TERCHOVÁ
Zariadenie: Škola v prírode Terchová
Termín: 4. júl 2021 (nedeľa popoludní odchod z Kanianky) až 10. júl 2021  (sobota dopoludnia návrat z Terchovej )
Účastnícky príspevok : 165€/ dieťa zahŕňa: dopravu, ubytovanie 6 nocí, strava 5x denne, pitný režim, materiál

TÁBOR DONOVALY
Zariadenie: Penzión Zornička Donovaly
Termín: 15. august 2021 (nedeľa popoludní odchod z Kanianky) až 21. august 2021 (sobota dopoludnia návrat z Donovalov)
Účastnícky príspevok : 165€/ dieťa zahŕňa: dopravu, ubytovanie 6 nocí, strava 5x denne, pitný režim, materiál

DENNÉ TÁBORY KANIANKA
Miesto konania: Centrumko Kanianka
Termín:
– 1. turnus: 19. júl až 23. júl 2021
– 2. turnus:  2. august až 6. august 2021
Tábory prebiehajú denne od pondelku do piatku od 7,00 hod. do 16,00 hod.
Účastnícky príspevok: 55€/dieťa zahŕňa: desiatu, obed, olovrant, prevádzkové náklady

Všetci vedúci, zdravotníci a animátori sa tábora zúčastňujú ako dobrovoľníci vo svojom osobnom voľne bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. Bez ich osobného nasadenia, by naše tábory nebolo možné organizovať.
Veríme, že aj tento rok prijmete našu ponuku a vaše deti budú patriť do našej táborovej partie 🙂

Prihlasovanie do pobytových táborov je možné prostredníctvom formulára TU
Prihlasovanie do denných táborov je možné prostredníctvom formulára TU

Účastnícky príspevok môžete uhrádzať na účet:
Miroslava Hollá
Prima banka Prievidza: IBAN  SK37 5600 0000 0044 5696 9002, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:  Meno a priezvisko dieťaťa, názov tábora

V prípade neorganizovania tábora budú účastnícke príspevky vrátené v plnej výške.

Účastnícke príspevky je potrebné uhradiť:
– tábor Terchová do 15.6. 2021
– tábor Donovaly do 15.7. 2021
– denné tábory najneskôr týždeň pred začiatkom, alebo po dohode v hotovosti v deň nástupu do tábora

Bližšie informácie môžete získať telefonicky:
Miroslava Hollá, organizačná vedúca táborov, tel. č.: 0918 249 848
Vladimír Liener, hlavný animátor táborov,  tel. č.: 0940 715 250