Ples všetkých svätých

Sviatok všetkých svätých – 1. november, Pamiatka zosnulých – 2. november. V tomto období si spomíname na našich najdrahších, ktorí nás už opustili. Častokrát však zabúdame, že tiež slávime sviatok všetkých svätých. Preto sme sa rozhodli pokračovať v minuloročnej tradícií a usporiadali sme Ples všetkých svätých, ktorý sa konal 31. 10. 2017. Každý zúčastnený si vybral nejakého svätého ako vzor, prezliekol sa za neho a naštudoval si jeho životopis. Stretli sme sa v našom kostole, kde sme odšartovali túto veľkú slávnosť o 17.00 hod svätou omšou. Po sv. omši sme sa v sviečkovom sprievode presunuli do centRumka, ktoré výzdobou pripomínalo Nebo – plesovú sálu. Najprv sme si pútavou scénkou ukázali aký je rozdiel medzi nebom a peklom a prečo je lepšie snažiť sa dostať do neba. Nasledovali eRkotance, hry a súťaže so svätými. Nechýbali ani rôzne dobroty, ktoré pre nás napiekli šikovné mamičky. Svojou návštevou nás na tomto plese poctili napr.: Sv. Ján Pavol II, sv. František, sv. Rita, sv. Peter, sv. Dominik Sávio, sv. Mária, sv. Jozef… a mnoho ďalších.

Prajem nám nech túto blízkosť svätých prežívame každodenne 🙂