Minitábor

Minitábor  je zaslúženou odmenou pre všetky deti, ktoré sa počas školského roka pravidelne zapájali do nácvikov spevu, miništrovania, koledovania, či do stretkovej činnosti.  Keďže v Kanianke máme aktívnych rodičov a detí dosť, nášho minitábora, ako sme si ho kedysi nazvali, sa zúčastňuje už viac ako 40 detí a animátorov. Tento tábor je podporovaný aj finančnou dotáciou Ministerstva školstva, ktorú každoročne čerpáme prostredníctvom eRka -HKSD.
Hlavnými táborovníkmi sú malí, či väčší eRkári z Kanianky, a tak sa snažíme na program využívať duchovnejšiu tému, prípadne čerpáme tému z eRkárskej kampane „Vypni telku, zapni seba“. Naším minitáborom začíname spoločné letné aktivity eRka v Kanianke, snažíme sa fungovať ako jedna veľká rodina – pomáhame si, podnikáme výlety, tancujme, spievame, spoznávame krásy daného miesta.
Viac táborov sme prežili v Hornej Vsi, potom v dedinke Močiar a postupne sme boli i na Duchonke, vo Vyhniach a v Bystričke pri Martine.