Asistenčné služby prvej pomoci

Priemerný dojazdový čas záchrannej služby je na Slovensku približne 12 minút. Pri náhlom zastavení obehu je však mozog nenávratne poškodený už v priebehu 5 minút. Preto poskytujeme ASISTENČNÉ SLUŽBY PRVEJ POMOCI aj na tých najväčších kultúrnych a športových podujatiach v našej obci, ako sú Kanianske dni či Oslavy SNP. Sme pripravení až do príchodu záchrannej zdravotnej služby profesionálne poskytnúť prvú pomoc pri všetkých život ohrozujúcich stavoch. Všetci dobrovoľníci absolvovali minimálne 33-hodinový akreditovaný kurz prvej pomoci a tieto zručnosti naďalej rozširujú počas našich interných tréningov. 

Viac sa o aktivitách Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Kanianke dočítate na webovej stránke www.sckkanianka.sk.