Neformálna skupina

Neformálna skupina „…v akcii“
Ako vznikla naša neformálna skupina „…v akcii“?
Všetci rodičia sa snažíme svojím deťom pripravovať program, ktorý by ich zaujal, obohatil, priniesol im pekné zážitky a spomienky. A keď sa o toto všetko snažia aj rodičia, ktorí sú ochotní k tým svojim vlastným deťom pridať i „pár cudzích“ môže z toho vzniknúť i neformálna skupina ako tá naša „…v akcii“ (Mamy v akcii, Šašovia v akcii, Anjeli v akcii,  Šmolkovia v akcii) podľa typu podujatia.
Našu neformálnu skupinu  tvoria ľudia vedení myšlienkou zmeniť, obohatiť a spestriť život mladej generácie v našej obci a ukázať, že aj neformálne združenia občanov môžu svojpomocne a bez veľkých verejných prostriedkov prispieť k budovaniu potrieb spoločnosti, detí a mládeže.
– Naša činnosť je zameraná  na vytváranie vhodných podmienok pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.
– Tvorivou, športovou a zábavnou činnosťou sa snažíme budovať a utužovať medziľudské vzťahy a osobným príkladom vychovávať deti a mládež k zodpovednému prístupu k spoločnosti a prírode.
– Zapájaním detí a mládeže už do samotného organizovania a prípravy konkrétnych akcií sa im snažíme odovzdávať naše osobné skúsenosti.
– Vytvoriť pevné základy pre neformálny komunitný život a spoluprácu obyvateľov danej lokality, s cieľom zapojenia ďalších obyvateľov rôznych generácii pri napĺňaní spoločných potrieb.
– Všetky naše aktivity sú založené na báze dobrovoľníctva. Pri organizovaní spolupracujeme s miestnou samosprávou, ktorá nám poskytuje priestory a s rodičmi, ktorí nám pomáhajú svojím osobným nasadením v konkrétnych akciách (napr. kuchárky v táboroch, propagačná činnosť, moderátori detských akcií, príprava občerstvenia, finančná podpora…)
A tak je tu malá výzva: Kto sa chce k nám pridať, alebo nás podporiť určite si spôsob nájde, veď v našej Kanianke sa už celkom dobre poznáme, či?
Alebo ako sa hovorí: Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody“….Vždy to bolo, je a bude o ľuďoch a ich “ prístupu k veci“.
Veľká vďaka patrí všetkým našim sympatizantom, sponzorom, rodičom, ktorí naše akcie podporujú a nepotrebujú byť menovaní a zviditeľňovaní, pretože to robia s jedným jediným úmyslom – aby v Kanianke RADOSŤ ROZDÁVANÍM RÁSTLA.
Naša komunita svoju činnosť vykonáva a spolupracuje s občianskymi združeniami v centRumku v Kanianke.