centRumko kalendár

Neformálna skupina

Neformálna skupina „…v akcii“
Ako vznikla naša neformálna skupina „…v akcii“?
Všetci rodičia sa snažíme svojím deťom pripravovať program, ktorý by ich zaujal, obohatil, priniesol im pekné zážitky a spomienky. A keď sa o toto všetko snažia aj rodičia, ktorí sú ochotní k tým svojim vlastným deťom pridať i „pár cudzích“ môže z toho vzniknúť i neformálna skupina ako tá naša „…v akcii“ (Mamy v akcii, Šašovia v akcii, Anjeli v akcii,  Šmolkovia v akcii) podľa typu podujatia.
Našu neformálnu skupinu  tvoria ľudia vedení myšlienkou zmeniť, obohatiť a spestriť život mladej generácie v našej obci a ukázať, že aj neformálne združenia občanov môžu svojpomocne a bez veľkých verejných prostriedkov prispieť k budovaniu potrieb spoločnosti, detí a mládeže.
– Naša činnosť je zameraná  na vytváranie vhodných podmienok pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.
– Tvorivou, športovou a zábavnou činnosťou sa snažíme budovať a utužovať medziľudské vzťahy a osobným príkladom vychovávať deti a mládež k zodpovednému prístupu k spoločnosti a prírode.
– Zapájaním detí a mládeže už do samotného organizovania a prípravy konkrétnych akcií sa im snažíme odovzdávať naše osobné skúsenosti.
– Vytvoriť pevné základy pre neformálny komunitný život a spoluprácu obyvateľov danej lokality, s cieľom zapojenia ďalších obyvateľov rôznych generácii pri napĺňaní spoločných potrieb.
– Všetky naše aktivity sú založené na báze dobrovoľníctva. Pri organizovaní spolupracujeme s miestnou samosprávou, ktorá nám poskytuje priestory a s rodičmi, ktorí nám pomáhajú svojím osobným nasadením v konkrétnych akciách (napr. kuchárky v táboroch, propagačná činnosť, moderátori detských akcií, príprava občerstvenia, finančná podpora…)
A tak je tu malá výzva: Kto sa chce k nám pridať, alebo nás podporiť určite si spôsob nájde, veď v našej Kanianke sa už celkom dobre poznáme, či?
Alebo ako sa hovorí: Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody“….Vždy to bolo, je a bude o ľuďoch a ich “ prístupu k veci“.
Veľká vďaka patrí všetkým našim sympatizantom, sponzorom, rodičom, ktorí naše akcie podporujú a nepotrebujú byť menovaní a zviditeľňovaní, pretože to robia s jedným jediným úmyslom – aby v Kanianke RADOSŤ ROZDÁVANÍM RÁSTLA.
Naša komunita svoju činnosť vykonáva a spolupracuje s občianskymi združeniami v centRumku v Kanianke.