Detský kútik

Aj naši najmenší majú svoj priestor na spoločné stretávanie sa. Je to centRumko pri detskom ihrisku v sídliskovej časti Kanianky. Priestory centRumka sú priestory, ktoré má v nájme od obce občianske združenie eRko. Aby tieto priestory poskytovali možnosť stretávania sa i pre našich najmenších sú čiastočne prispôsobené aj im: deti majú k dispozícii hračky, detskú preliezku, bazénik s guličkami …
Vďaka ochote a nezištnej práci viacerých mamičiek prebiehajú počas celého roka v detskom kútiku aj zaujímavé detské akcie: divadielka, tvorivé dielničky, detské zábavné programy, burzy detského oblečenia a podľa záujmu zo strany rodičov chceme činnosť detského kútika obohatiť o ďaľšie nové aktivity.