Darujte 2% na chod centRumka

Milí rodičia, starí rodičia a všetci naši dobrodinci!
Hnutie eRko a Slovenský Červený kríž v Kanianke aj tento rok spojili sily a chcú vás požiadať o poukázanie 2% z daní z príjmov za minulý kalendárny rok. Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú použité na prácu s deťmi a mládežou v našej obci, napr. akcie a aktivity v centRumku v detskom kútiku, činnosť speváckeho zboru, organizovanie letných eRkotáborov, tréningov prvej pomoci, či mobilných odberov krvi.
Dobrovoľníci, ktorí v minulom kalendárnom roku odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre akúkoľvek neziskovú organizáciu alebo občianske združenie, môžu darovať až 3% zo svojich daní z príjmov.
Veríme, že i tento rok sa nájdu darcovia a vďaka ich ochote podporiť naše občianske združenia budeme môcť pripraviť ešte viac kvalitných aktivít, ktorými podporíme zmysluplné využívanie voľného času našich detí.
Za vašu podporu v mene detí, animátorov, vedúcich eRka, členov Slovenského Červeného kríža i všetkých aktívnych rodičov z centRumka ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo aj s podrobným návodom si môžete stiahnuť tu: