Kategória: Aktivity eRkárov

Sv. Mikuláš

Ako každý rok, tak aj tento, 5. decembra v podvečer k nám zavítal sv. Mikuláš. Deti s rodičmi netrpezlivo očakávali príchod tohoto štedrého svätca v našom kostole, keď tu pred nich prišiel anjel so spevom: Taký malý, taký veľký môže svätým byť… Zavolal si na pomoc ďalšieho anjela a spolu sa snažili túto pieseň naučiť deti aby ňou privítali svätého Mikuláša. Nebolo to také ľahké, pretože tento anjelský spev začuli aj čertíci a prišli sa pozrieť čo sa to deje. No namiesto toho aby anjelom pomohli začali vystrájať všelijaké huncúctva. V tom prišiel dlohoočakávaný sv. Mikuláš a spolu s anjelmi a deťmi čertom ukázali, že to čo robia nie je správne a presvedčili ich aby pomohli Mikulášovi rozdať deťom balíčky. Na záver si všetci zaspievali pieseň, ktorú sa naučili a spoločne sa odfotili do albumu svätého Mikuláša.

Ples všetkých svätých

Sviatok všetkých svätých – 1. november, Pamiatka zosnulých – 2. november. V tomto období si spomíname na našich najdrahších, ktorí nás už opustili. Častokrát však zabúdame, že tiež slávime sviatok všetkých svätých. Preto sme sa rozhodli pokračovať v minuloročnej tradícií a usporiadali sme Ples všetkých svätých, ktorý sa konal 31. 10. 2017. Každý zúčastnený si vybral nejakého svätého ako vzor, prezliekol sa za neho a naštudoval si jeho životopis. Stretli sme sa v našom kostole, kde sme odšartovali túto veľkú slávnosť o 17.00 hod svätou omšou. Po sv. omši sme sa v sviečkovom sprievode presunuli do centRumka, ktoré výzdobou pripomínalo Nebo – plesovú sálu. Najprv sme si pútavou scénkou ukázali aký je rozdiel medzi nebom a peklom a prečo je lepšie snažiť sa dostať do neba. Nasledovali eRkotance, hry a súťaže so svätými. Nechýbali ani rôzne dobroty, ktoré pre nás napiekli šikovné mamičky. Svojou návštevou nás na tomto plese poctili napr.: Sv. Ján Pavol II, sv. František, sv. Rita, sv. Peter, sv. Dominik Sávio, sv. Mária, sv. Jozef… a mnoho ďalších.

Prajem nám nech túto blízkosť svätých prežívame každodenne 🙂

Misijná púť detí Rajecká Lesná 2014
IMG_9876

Ako každoročne aj tento rok sme sa pripojili k eRkárom z celého Slovenska a putovali sme do Rajeckej Lesnej. Bolo to stretnutie všetkých koledníkov Dobrej noviny. Cieľom tohto stretnutia bolo učiť deti byť s Ježišom vo všetkom čo prežívajú. Keďže prežívame rok Sedembolestnej Panny Márie v skupinkových katechézach sme si postupne povedali o každej zo siedmych bolestí Panny Márie a učili sme sa, že všetko, čo prežívame máme odovzdať Ježišovi a neopustiť ho ani v ťažkých chvíľach, tak ako ho neopustila ani Panna Mária. Po skupinkových katechézach sme sa pomodlili krížovú cestu, prespievali si pesničky a nasledovala sv. omša. Obetným darom, ktorý priniesol každý z účastníkov, bola instantná  polievka a toaletný papier. Na záver sv. omše nám hosť – kňaz z Kene porozprával o živote v ich krajine a na čo použijú peniaze vyzbierané z Dobrej noviny. Spoločnou piesňou sme sa rozlúčili a rozišli do svojich domovov s peknými zážitkami, novými priateľstvami a odhodlaním stáť pri Ježišovi v každej chvíli nášho života.

10. eRko narodeniny

V sobotu 23. novembra 2013 sa v Kanianke veľkolepo oslovovalo. A prečo? Pretože kanianskí eRkári majú už 10 rokov. Všetko najlepšie prišli deckám popriať i pán farár Ivan Miksai a pán starosta Ivor Husár, ktorí zároveň vyzdvihli ich prácu s deťmi, povzbudili ich do ďalšej činnosti i poďakovali za všetko to, čo už 10 rokov robia pre deti a mládež v našej obci. Peťo Štancel  vo svojej vlastnej básni zaspomínal na celoročnú prácu eRkárov a mohlo sa ísť do sýtosti zabávať. Tanečnú zábavu sme otvorili tradičným „Belgičákom“a potom sme už neúnavne tancovali až do večera. Ako sa na takú správnu oslavu patrí nechýbala ani obrovská narodeninová torta, ktorú pre nás pripravili Jamriškovci. Prezentácia fotiek z akcií z celého roku dobre pobavila i oživila spomienky na naše spoločne prežité chvíle.
Veríme, že práca a úsilie eRkárov bude i počas ďalších rokov viesť k tomu, aby v Kanianke RADOSŤ ROZDÁVANÍM RÁSTLA.

Živý Betlehem 2012

Radostná zvesť o narodení Ježiška sa i počas tohtoročných Vianoc niesla našou Kaniankou. Na sviatok Božieho narodenia 25. decembra 2012 sa s vianočným programom predstavili naši eRkári. Celé vystúpenie sa konalo na javisku pri priehrade, kde sa o 16:30 hod. zišlo mnoho divákov nielen z našej obce.

Hoci vianočný príbeh je stále ten istý, snažíme sa ho prerozprávať vždy originálnym spôsobom. Tentokrát nám príbeh o narodení Ježiška rozprávali sv. Jozef a Panna Mária z neba. V spomienkach sa vrátili do svojich mladých čias a postupne sme sa z ich piesní a hovoreného slova dozvedeli všetko o „prvých Vianociach na Zemi“. Ich spoločná mladosť, láska, zvestovanie, Jozefove pochybnosti, posolstvo z neba, sčítanie ľudu, narodenie Ježiška, klaňanie sa pastierov i troch kráľov.  A napokon povzdbudenie a vinš na záver pre všetkých ľudí dobrej vôle.

Do samotného programu bolo zapojených 56 účinkujúcich:
Jozef a Mária v nebi: Martin Leitman a Katka Lajtmanová
Jozef a Mária-mladí: Lukáš Zubaj a Miška Posová
Nezbední anjelici: Eliáš Šimo a Pavlínka Bulínová
Anjel Gabriel: Veronika Špeťková
Anjeli: Mirka Štancelová, Anička Hepnerová, Miška Čižnárová
Sv. Mikuláš: Samo Šimo
Hviezda: Sára Ligasová
Ježiško: Oliverko Fusko
Traja králi: Ján Dúdor, Alex Mendel, Peter Štancel
Pastierikovia: Martin Baláž, Martin Jalový, Arnie Paťo Grolmus, Jojko Andel, Peťka Hollá, Martinka Hanzelová, Rebecca Ligasová, Tajanka Jalová, Laurika Štrohnerová, Sabínka Hlásna, Nikolka Čižnárová, Paula Hollá, Kristínka Beláňová
Pantomíma: Braňo Andel a Deniska Tásková, Roman Táska a Maťka Balážová
Anjelský zbor: Lucka Beláňová, Lucka Balážová, Laura a Aďa Hollá, Monika Grolmusová, Kristína Chudá, Katarína Lienerová, Barbora Minichová, Andrea Jalová, Andrea Čižnárová, Samuel Štorcel, Katarína, Anežka, Dominika a  Zuzka Gúberové
Hudobníci: klavír- Lukáš Píš, gitary- Tomáš Bielik a Tomáš Baláž, basgitara – Tonko Píš, husle – Beáta Štorcelová, flauta – Julka Grolmusová, akordeón – Martin Hollý, bicie- Matúš Minich
Hudba a texty piesní: Lukáš Píš
Scenár: Mirka Hollá
Kostýmy: Silvia Ligasová
Kulisy: Obecný úrad Kanianka
Kamera: Alojz Hollý
Foto: Braňo Froněk
Zvučenie: Juraj Grom a spol.
Občerstvenie: Janka Froněková a Janka Kováčová

Ďakujeme všetkým ochotným ľuďom, ktorí nás podporili a pomáhali pri organozovaní tejto akcie.

Oslava 9. eRko-narodky

 V sobotu 24.11.2012 sme my eRkári v Kanianke oslávili svoje 9. narodeniny. Na veľkolepej oslave sa nás zišlo viac ako 70. Nechýbala dobrá nálada, tanec a zábava. Všetci sme si pochutnali na výbornej narodeninovej torte, ktorú upiekla Zuzka Jamrišková. Spomienky na spoločne prežitý rok sme si pripomenuli fotoprezentáciou, ktorú pripravila Laura Hollá.

A čo sme si navzájom popriali k narodeninám? Nech nám nikdy nechýba dobrá nálada, trpezlivosť, živá viera a nech nás je stále viac a viac. Nech spoločne strávený čas je obohatením pre všetkých – malých i veľkých.