centRumko kalendár

Prihlasovanie Letný tábor 2019

Milí rodičia, milí naši táborovníci!

Ak patríte medzi tých, čo si  už teraz plánujú leto, máte tu ponuku aj od eRkárov z Kanianky. Srdečne pozývame všetkých do nášho letného tábora. Tento rok chceme po Slovensku putovať ďalej a spoločne spoznávať krásy Horehronia. Veríme, že v dedinke Bystrá v hoteli Biela Medvedica prežijeme pekný a zaujímavý  táborový týždeň v kruhu dobrých priateľov.  Ak patríte medzi našich pravidelných účastníkov tešíme sa na vás znova a budeme radi ak do našej partie pribudnú i ďalší noví kamaráti.

Krátke inštrukcie na úvod  a ak sa chcete ešte niečo informovať môžete volať,  písať, pozrieť si našu galériu, či prečítať články z predchádzajúcich táborov.

Termín: 18.8. – 24. 8. 2019
Odchod z Kanianky v nedeľu popoludní, cca o 13:00 hod.
Príchod do Kanianky v sobotu dopoludnia, cca o 11:00 hod.

Účastnícky poplatok: 130,-€/osobu, zahŕňa: ubytovanie 6 nocí, strava 5x denne, doprava, výlety, kreatívny materiál, odmeny pri táborových aktivitách…

Pravidlá prihlasovania do tábora  –  prosíme venujte im pozornosť, aby ste nám uľahčili celé organizovanie tábora!

Záväzne prihlásené do tábora sú tie deti, ktorých rodičia prihlásia jedným z týchto spôsobov:
 VYPLNENÍM ELEKTRONICKÉHO PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA TU
– mailom: tabory@centrumko.sk
– telefonicky: Mirka Hollá 0918 249 848 
– osobne: Mirka Hollá,  Vladimír Liener

A zároveň zaplatia zálohu,  minimálne 30€/osoba (zvyšnú časť poplatku je potrebné zaplatiť najneskôr do 30.6. 2019)
– osobne Mirke Hollej (po tel. dohovore 0918 249 848)
– poslať na účet: Prima banka 4456969002/5600, IBAN: SK37 5600 0000 0044 5696 9002
Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa, po pripísaní na účet vám bude zaslané na mail rodiča – potvrdenie o zaplatení zálohy resp. doplatku účastníckeho poplatku.
V prípade, že rodič dieťa odhlási v termíne po 30. 6. 2019, bude mu vrátený poplatok vtedy, keď za dieťa  nájde „náhradníka“. V prípade, že dieťa sa tábora z nejakého dôvodu odhlási tesne pred termínom alebo počas konania tábora, bude mu vrátená len časť poplatku (záleží od dohody so zariadením). 
Tábora sa môžu zúčastniť deti vo veku od 6 do 14 rokov – nemusia byť členmi eRka a nemusia byť z Kanianky 🙂 . Ak majú o tábor záujem i starší a chceli by sa aktívne zapájať do prípravy programu, nech sa prihlásia do skupiny „Anim Kanianka“ na facebooku. 
Všetci vedúci, lekárka a animátori sa tábora zúčastňujú ako dobrovoľníci, ktorí sú ochotní svoje osobné voľno venovať deťom a pripraviť im tak zaujímavý táborový program. Na organizovanie letného tábora sú okrem účastníckych poplatkov využité i finančné prostriedky z dotácií eRka a príspevok z 2%.
Podrobnejšie inštrukcie k táboru a dotazník budú na našej webovej stránke zverejnené v mesiaci júl 2019.

Veríme, že spoločne prežijeme zaujímavý prázdninový týždeň!