Denné tábory 2020

Milí rodičia, milé deti!

Aj počas  tohtoročných letných prázdnin pripravujeme v našom centRumku medzi deťmi i rodičmi obľúbené denné tábory. 

Napriek všetkým čakaniam, opatreniam a nariadeniam sme sa nedali odradiť a v plnom nasadení chystáme rovno dva turnusy. Všetko v súlade s momentálne platnými hygienickými predpismi a nariadeniami.

LETOM SVETOM
organizátor: eRko Kanianka
termín: od 13. 7. 2020 do 17. 7. 2020
miesto : centRumko Kanianka
cena: 55€ /dieťa
HRDINOVIA
organizátor: eRko Kanianka
termín: 3.8. 2020 do 7.8. 2020
miesto: centRumko Kanianka
cena: 55€/ dieťa
– cena zahŕňa: desiata, obed, olovrant, pitný režim, kreatívny materiál, prevádzkové náklady
– prihlasovanie postupne prebieha: telefonicky Mirka Hollá 0918 249 848, vo výnimočných prípadoch ráno v deň nástupu, ak bude voľné miesto
– z dôvodu  objednávania stravy je potrebné nahlásiť dieťa vopred, najlepšie na celý turnus, resp. po oznámení vopred vynechá nejaký deň (potrebuje ísť k lekárovi na prehliadku, zubárovi, prípadne ukončiť tábor skôr kvôli odchodu na dovolenku …)
– nástup do tábora je denne medzi 7,00 a 8,00 hod, odchod z tábora medzi 15,30 a 16,00 hod
– z hygienických dôvodov bude počet účastníkov obmedzený a takisto by bolo dobré, aby bol kolektív ustálený, nakoľko každý deň sa vedú evidencie účastníkov
– účastnícky poplatok sa môže uhradiť vopred na účet SK37 5600 0000 0044 5696 9002 alebo v hotovosti pri nástupe vopred na všetky dni, ktoré bude dieťa v tábore (z dôvodu objednávania stravy a čo najmenšou manipuláciou s peniazmi)
– čo nabaliť: prezuvky, dve rúška, vlastnú fľašu, šiltovku, vyplnené a podpísané Tlačivo o bezinfekčnosti (dole na stiahnutie), s dátumom začiatku tábora
– z hygienických dôvodov nebaliť deťom žiadnu stravu ani sladkosti ani ovocie z domu
– nie je potrebné baliť žiadne dezinfekčné gély, všetko bude zabezpečené

Už takmer pol roka sedíš doma a nudíš sa? To treba zmeniť! Pridaj sa k nám a spolu s našou „cestovkou“ obídeme celýýý svet ?. Čakáme ťa v prvom turnuse nášho denného tábora!

Čo myslíš, je ťažké stať sa hrdinom? Uvidíš, ak sa pridáš k nám do druhého turnusu v našom dennom tábore ?.

Veríme, že aj tento rok sa stretneme starí známi, ale i noví kamaráti a spoločne prežijeme zaujímavý a zábavný týždeň.

Na všetkých sa tešia Vaši eRkári z Kanianky

tlačivo o bezinfekčnosti