Mini tábor Bystrička 2018

V pondelok ráno 9.7. 2018 sa skupina detí a animátorov stretli ako každoročne na parkovisku 
pred kostolom v Kanianke, kde naložili svoje kufre do autobusu a vyrazili do Bystričky. Po
príchode do krásneho prostredia sme sa ubytovali, vyrobili anjelskú poštu, plagáty s názvami
izieb, naobedovali sa a program mohol začať. Počas celého týždňa nás navštevovali postavy
zo Starého zákona. Pomocou osemsmerovky sme zistili, že ako prví k nám zavítajú Adam
s Evou. Porozprávali nám ich príbeh a zadali celodennú úlohu – nacvičiť scénku: ako by to
dopadlo, keby Adama Eva nejedli zo stromu poznania. Po zadaní úlohy hľadali deti po celom
areáli rôzne druhy ovocia. Následne sa deti podľa vlastného záujmu rozdelili do jednotlivých
workshopov, kde trávili čas športovaním, tancovaním, hraním spoločenských hier, tvorivými
dielňami a nacvičovaním divadielka (boli každý deň). Po workshopoch si deti nacvičovali
celodennú úlohu, ktorú po večeri odprezentovali.
V utorok sme po postavách museli pátrať. Vydali sme sa na cestu, počas ktorej sme hľadali
obálky. Doviedli nás až k vyhliadke, kde sme obálky otvorili a z ich obsahu poskladali príbeh
o Káinovi a Ábelovi. Následne prišli za nami a nepamätali si nič zo svojej minulosti. Preto
poprosili deti, aby im ich život pripomenuli formou scénok, ktoré tvorili na základe
poskladaného príbehu. Potom im zadali celodennú úlohu. Tentokrát to bola výroba
pracovných nástrojov. Úlohu úspešne splnili a vrátili pamäť Káinovi a Ábelovi.
Tretím dňom nás sprevádzal Noe. Čakala nás dlhá túra, na ktorej sme plnili rôzne stanovištia.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa program presunul do vnútra, kde sme vytvorili Safari so
zvieratami z rôznych kútov sveta a zabavili sa pri karaoke. Keď sa vyčasilo, deti spolu
s animátormi vytvorili zo svojich tiel zviera a zatancovali jeden erko tanec. Večer sa znovu
rozpršalo, a tak sa konala pršiplášťová párty.
Vo štvrtok k nám prišiel Mojžiš, ktorý nám rozprával svoj príbeh. Niektoré pasáže z jeho
života sme si vyskúšali v  hrách. Napríklad pasenie sme si vyskúšali v hre Húsky, húsky
poďte domov, desať egyptských rán sme mali vo forme stanovíšť a prechod cez Červené more
sme si pripomenuli kúpaním v bazéne. Tento večer sme mali pre zmenu pyžamovú párty.
Posledný deň prišiel k nám Jozef Egyptský, ktorého sme spoznali pomocou indícii. Jeho
prorocké sny nás sprevádzali pomocou hier. Po hrách sme si dali nácvik piesní na svätú omšu,
ktorú nám odslúžil náš pán farár z Kanianky. Celodennou úlohou tohto dňa bolo nacvičiť
tanec. Večer sme tieto choreografie odtancovali pred odbornou porotou. Na záver sme si dali
rozlúčkovú diskotéku.
V sobotu ráno sme sa pobalili, rozlúčili, a tak,ako nás autobus v pondelok doviezol, v sobotu
nás prišiel zobrať domov.

autor článku: Michal Liener