Výsledky Dobrej noviny 2016

26. decembra 2016 od 15.00 hodiny sa pod záštitou eRka vydali 3 skupinky koledníkov zvestovať Dobrú novinu do 26 domácnosti v našej farnosti. Vďaka štedrosti navštívených rodín a taktiež štedrosti Bohu známych ľudí sa nám tento rok podarilo v našej farnosti vyzbierať sumu  2 079 €.

Touto sumou sme sa pripojili ku všetkým skupinkám koledníkov po celom Slovensku a spoločne sme vyzbierali sumu  981 397,60 €.  Tieto finančné prostriedky budú použité na rôzne projekty, napr.:

Etiópia
– Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa
– Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti v oblasti Irob

Južný Sudán
– Podpora chirurgickej nemocnice Panny Márie Nepoškvrnenej v Mapourdite

Keňa
– Rehabilitačné a reintegračné centrum Mwangaza pre deti a mladých z ulice
– Vodný projekt Turkana
– Diecézny program vzdelávania dospelých v Turkane
– Rehabilitácia a vzdelávanie detí s postihnutím v centre Songa Mbele Na Masomo

Uganda
– Život meniace operácie detí v detskej nemocnici Cure Uganda v Mbale

Z výťažku verejnej zbierky 22. ročníka podporí Dobrá novina v roku 2017 aj ďalšie rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.