Minitábor Vyhne 2017

Na tábor prišla väčšina detí zo stretiek, z čoho sme mali veľkú radosť. Noví kamaráti nás zase obohatili o nové priateľstvá. V programe sme ponúkli deťom dostatok príležitostí na aktívny oddych – fyzické aj vedomostné aktivity, výlet s plávaním aj duchovný program. Táborový príbeh ponúkol veľa možností na spoluprácu, odvahu aj zábavu.
V pondelok 3. júla, hneď ako sme vystúpili z autobusu, na nás čakala záhada – zmiznutý jednorožec, ktorý nás mal privítať. Deti sa s nadšením vrhli do pátrania s detektívmi Štupikom a Mračnou. Celý deň sa táto záhada riešila pomocou rôznych súťaží a zábavných aktivít. Nakoniec, po analýze všetkých dôkazov sa zistilo, že za všetko môže čokoláda Milka, ktorú jednorožec predtým zjedol a tak mu zachutila, že sa vybral hľadať ďalšiu čokoládu a na nás zabudol. Po vyriešení záhady sme si spoločne zatancovali, zahrali sa a plní zážitkov z pátrania sme išli spať, tešiac sa na to, čo nám prinesie druhý deň.
V utorok ráno sme sa prebudili do rozprávkového sveta, v ktorom sa nám predstavili princ Filip a princezná Timka. Privolali si nás na pomoc, lebo ich sužoval veľký problém. Rieka strhla most medzi hradmi a princ s princeznou sa nemohli k sebe dostať. Pomohli sme im zrekonštruovať ich hrady a postaviť nový most. Na záver dňa sa usporiadala svadba a v príjemnej atmosfére si princ s princeznou povedali svoje áno. Všetci sa zabávali na kráľovskom bále.
V stredu ráno nás zobudilo slniečko a keďže bol pred nami horúci deň, vybrali sme sa ozviežiť a zabaviť na blízke kúpalisko. Po obede a oddychu nás prišli navštíviť svätý František a svätá Klára. Priblížili nám svoje životy a zostali s nami aj počas sv. omše. Po sv. omši si deti pripravili pre týchto svätcov rôzne scénky. Deň vyvrcholil pršiplášťovou párty.
Vo štvrtok ráno nás prišli pozrieť postavičky zo sveta Sci-fi. Prišli k nám s prosbou – v ich svete nie sú žiadne deti, a tak nás chceli zaškoliť do ich remesla. Zaškoľovali nás víly s elfami, kúzelníci, dobrí duchovia. Museli sme plniť rôzne úlohy a vďaka týmto úlohám sme sa mohli stať jednými z nich. Večer nás čakala posledná skúška – skúška odvahy, ktorú sme všetci zvládli.
V piatok sme sa rozlúčili so všetkými postavičkami, ktoré sa nám počas týždňa predstavili,a ktorím sme pomáhali a spoločne sme sa zahrali a zatancovali si. Oddýchnutí a povzbudení z celého týždňa sme sa vo veselom duchu a plní zážitkov pobrali na cestu domov.