Živý Betlehem – viera zvestovaná

DSC_5045

Na Božie narodenie v podvečerných hodinách sa Kaniankou ozýval spev Márie a Jozefa, anjelov, pastierov, prepletaný slovom Konštantína a Metoda i plačom Jezuliatka, sprevádzaný flautou, husľami, akordeónom, gitarami rôzneho druhu, klavírom či bubnami.

Pred očami všetkých divákov opäť ožil príbeh, bez ktorého by neboli naše životy tým, čím sú. Božie dieťa prišlo na svet, aby mohlo svet spasiť. V tejto viere sa zišli mladí ľudia z Kanianky a okolia a predviedli pútavé pásmo, ktoré rozprávalo o dare viery prinesenej a šírenej prostredníctvom bratov zo Solúna na Veľkej Morave.

Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, sólistom i zboristom, ktorí svojím slovom, spevom a hudbou pomohli našu vieru ešte bytostnejšie precítiť a vyjadriť vďaku Bohu za to najcennejšie dieťa, ktoré prichádza do jasieľ, aby jedného dňa mohlo povstať z kríža do víťazstva nad ním. Ďakujeme Mirke za organizáciu, Katke za scenár a réžiu, Lukášovi za akordy a slová, Zuzke za Jezuliatko, ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom urobili slávnosť Božieho narodenia ešte slávnostnejšou. Monika