Dobrá novina 2015

Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje.

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka spojená s verejnou zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Témou 21. ročníka Dobrej noviny je „Maji ya Maisha“ – voda života (v svahilčine). Táto téma sa opiera o encykliku pápeža Františka „Laudato si“ o starostlivosti o stvorenie, o náš „spoločný dom“, o ekológii človeka. Svojím otvoreným srdcom pre iných aj počas koledovania prispejeme mnohým ľuďom k výstavbe studní, k poháru čistej vody v Keni, v Turkánskej oblasti.

V sobotu, 12. decembra, sme boli 18 členná skupinka z našej farnosti Kanianka na Vysielacej pobožnosti v Banskej Bystrici, kde sme sa stretli s ostatnými koledníkmi z našej diecézy. O 10.00 hod. bola sv. omša, na ktorej nás pán biskup ThDr. Mons. Marián Chovanec požehnal a vyslal do príbytkov v našich rodných obciach roznášať radostnú zvesť o narodení Krista. Po sv. omši nám na neďalekej základnej škole porozprávala dobrovoľníčka, ktorá bola v Afrike, ako sa tam žije, a priblížila nám životy niektorých konkrétnych detí. Potom sme všetci spoločne tancovali, zabávali sa, vyrábali africké náramky…

Takto povzbudení a naplnení LÁSKOU v srdci chceme aj my ohlasovať a prinášať radostnú zvesť o narodení Ježiška do našich príbytkov v sobotu 26. decembra 2015 od 15:00 hod.
Kto nás chce prijať, môže sa zapísať v sakristii nášho kostola do 24. decembra 2015.

Zodpovedná osoba pre farnosť Kanianka: Vladimír Liener