Detský čin pomoci

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň eRka, ktorá prebieha každý rok v mesiaci október. Povzbudzuje nás k nezištným skutkom pomoci vo svojom okolí.

Tento rok na našich stretkách budeme objavovať význam milosrdenstva v našom živote.

Najprv spoznáme Božie milosrdenstvo k nám, potom sa budeme učiť o telesnom a duchovnom milosrdenstve a o dôležitosti konania dobrých skutkov pre druhých. A to všetko pomocou hier a zábavy. Na poslednom stretku konkrétne prejavíme naše milosrdenstvo k druhým a to tým, že pripravíme balíček pomoci pre slovenské rodiny v núdzi. Adresy týchto rodín nám pomáhajú nájsť pracovníci Slovenskej katolíckej charity.

Preto verím, že sa nás do Detského činu pomoci zapojí čo najviac a tak budeme môcť skutkom milosrdenstva pomôcť aj viacerým rodinám v núdzi.

Ďalší skutok milosrdenstva chceme preukázať tým, že budeme celý mesiac október v našom kostole, na ZŠ a v centRumku zbierať vrchnáčiky z PET fliaš, aby sme pomohli chorým deťom dostať sa na rehabilitácie. V minulom roku sme za celé Slovensko vyzbierali vyše pol tony vrchnáčikov, ktoré pomohli Tobiaskovi Labajovi absolvovať nákladnú rehabilitáciu.

Pozývame deti všetkých vekových kategórií na prvé stretko, ktoré sa uskutoční

3. októbra o 15.00 hod. v centRumku

viac informácii o DČP na www.dcp.erko.sk