Začíname kampaň „Detský čin pomoci“

dcp slide

Milí eRkári a všetci naši kamaráti a ochotní  pomocníci!

Je tu október mesiac, ktorý má viacero prívlastkov. Pre eRkárov je to mesiac,  keď sa spoločne zapájame do celoslovenskej kampane – Detský čin pomoci.
Čo to znamená? Znemená to, že sa snažíme robiť dobré skutky. No nie že by sme ich inokedy nerobili :), ale teraz sa ich snažíme robiť ešte oveľa viac! Počas minulých rokov sme upratovali v okolí kostola, vlani sme riadne vyupratovali na novom cintoríne. Čo chceme vylepšiť tento rok? Radi by sme namaľovali zábradlie a upratali schodisko smerom na zastávku pri kostole. Ak si teda ochotný vzdať sa na chvíľu svojho voľna a urobiť dobrú vec,  pridaj sa k nám a buď dobrým príkladom pre ostatných. Príď v prípade priaznivého počasia v pondelok 6.10. alebo v utorok 7. 10. 2014 o 14:30 hod k spomínanému schodisku a buď oblečený pracovne! Tešíme sa na všetkých, ktorí chcú robiť dobré skutky!