Šarkaniáda 2014

Krásy jesene už vidíme a cítime na každom kroku, a tak sme sa i my posnažili ešte viac umocniť  túto jesennú atmosféru. V nedeľu 19. októbra sme už po štvrtýkrát zorganizovali na našich lúkach Šarkaniádu. Prišlo medzi nás viac ako 80 detí z Kanianky i okolia. Jesenný vietor sprevádzal celé popoludnie, na krásnej modrej oblohe sa chvíľami vznášalo aj 30 šarkanov. Lietali neúnavne a vysoko. Neúnavne pracovali i naše šikovné deti, ktoré v tvorivých dielňach naaranžovali pekné jesenné ikebany a venčeky, vyrobili postavičky z gaštanov, či originálne dotvorili jesenný strom. Každý bol za svoju snahu odmenený malou sladkosťou. Špeciálne sme odmenili  i našich aktívnych majstrov, ktorí si svojho šarkana vyrobili doma. Náš program sprevádzali aj šikovní modelári z Bojníc, ktorí nám predviedli výkony svojich diel vo vzduchu a niečo nám o svojom zaujímavom koníčku i porozprávali.
Našou akciou sme sa snažili pripraviť zaujímavý program pre deti a ponúknuť im možnosť aktívne sa  zapájať do všetkých aktivít. Veríme, že každý, kto sa v nedeľu k nám pridal, si toto popoludnie užil a príde aj nabudúce ! Už teraz sa na všetkých tešíme!