Koncert k Sedembolestnej Panne Márii

slide-koncert

Na 21. septembra 2014 všetky farské zbory z Kanianky (Kvapôčky, Kvapky, Chrámový zbor Jozefa Hanku) spolu s hosťami zo speváckeho zboru Vavrinec z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi a so sólistami: huslistom Jánom Strmenským, klaviristom Lukášom Píšom a speváčkou Veronikou Špeťkovou pripravili hudobné vystúpenie – koncert k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Koncertom sprevádzal Vladimír Liener a recitátori z radov detí, mládeže, dospievajúcich i dospelých. Vypočuli sme si skladby domácich i zahraničných skladateľov a interpretov a započúvali sa do tónov pod taktovkou vedúcich zborov Silvie Schniererovej, Veroniky Píšovej a Moniky Sivákovej. Účinkujúcim poďakoval aj starosta obce Kanianka Ivor Husár. Na záver pán farár udelil prítomným požehnanie, aby sme všetci mohli kráčať cestou za Ježišom, ktorú nám ukázala Panna Mária cez svoje bolesti. Ďakujeme pánovi farárovi za povolenie usporiadať takýto koncert a Samuelovi Štorcelovi za ozvučenie priestorov. Už teraz sa tešíme na podobné podujatia!