Farebné prázdniny

IMG_0268

Projekt „Farebné prázdniny“ – je spoločným projektom nášho centRumka v Kanianke a firmy Orange Slovakia. Pán Roland Šipoš mal ako zamestnanec tejto firmy možnosť požiadať o finančný grant z Nadácie Orange. Oslovil naše združenie a spoločne sme vypracovali projekt, ktorý bol Nadáciou Orange schválený a spoločne veríme, že bude prínosom pre občanov našej obce. Tento projekt je zameraný na dva ciele:
1 . CIEĽ – DETI A ICH VOĽNÝ ČAS POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
Hravou formou ponúkame deťom vniknúť do sveta farieb. FARBY sa stanú symbolom rôznych zábavných, tvorivých, športových i náučných aktivít. Deti sa dozvedia a naučia veľa nového, pôjdu na výlety a zažijú kopec zábavy v kruhu svojich kamarátov. V závere projektu sa stanú tvorcom veľkého diela v našej obci.
– program bude prebiehať počas prázdninových týždňov
2 . CIEĽ – ZVEĽADENIE OPORNÉHO MÚRU DETSKÉHO IHRISKA
Časť finančných prostriedkov z grantu Nadácie Orange je určená na zveľadenie oporného múru detského ihriska v sídliskovej časti . V spolupráci s obcou bude celý múr upravený, tak aby ho v závere prázdnin mohli deti v rámci projektu „Farebné prázdniny“ pomaľovať podľa svojho návrhu.
Do tohto „diela“ chceme deti zapojiť osobne, každý sa bude podieľať na návrhu i na konečnom dotváraní celého diela.
Vyvrcholením celého projektu bude zábavno-športové popoludnie:
„Rozlúčka s farebnými prázdninami“ v nedeľu 31. augusta 2014 v areáli detského ihriska a v priestoroch centRumka v Kanianke.
Veríme, že spoločne pripravíme pestré a farebné prázdniny, ktoré budú peknou spomienkou na leto 2014!