Slávnosť sv. Mikuláša 2013

Aj tento rok a to v piatok 6. decembra 2013 privítali deti z Kanianky medzi sebou sv. Mikuláša, aby spolu s ním oslávili  sviatok jeho mena. Po srdečnom zvítaní a predstavení, dostali všetky poslušné deti od neho pekný darček. Kto sa nehanbil, mohol všetkým zaspievať alebo zarecitovať. Na záver deti sv. Mikulášovi sľúbili, že budú nasledovať jeho príklad to znamená, že budú štedrí v robení dobrých skutkov a budú i naďalej poslúchať. A tak sa už teraz tešíme na jeho ďalšiu návštevu u nás.