Koledovanie – DOBRÁ NOVINA 2012

Na Slovensku počas Vianoc 2012 prebiehal už 18. ročník koledovania Dobrej noviny. Aj eRkári  z Kanianky sa každoročne aktívne zapájajú do tohto projektu, aby tak pomohli núdznym ľuďom na africkom kontinente. Podrobne o všetkých projektoch sa dozviete na www. erko. sk, dobrá novina
V našej farnosti sa koledovalo 5. januára 2013.
37 detí a vedúcich v troch skupinách navštívili  spolu 33 rodín. Vyzbierané finančné prostriedky  od všetkých darcov v sume 1570€ určite pomôžu a aspoň  trochu uľahčia biedny život afrických detí.
Veľká vďaka za tieto deti patrí všetkým našim deťom a mladým za ich obetavú a príkladnú pomoc. Za to,že sa každý rok pridávajú k stovkám koledníkov zo Slovenska a spoločne tak prispievajú k tomu, aby život mnohých detí bol krajší a plnohodnotnejší.
Vďaka patrí i všetkým darcom, ktorí sú ochotní prijať koledníkov a tiež tak svojim postojom podporiť správnu vec.