Minitábor Horná Ves 2012

Minitábor je inšpiráciou a odmenou pre najvernejších a
najaktívnejších členov. Tento rok si túto odmenu zaslúžilo 35 detí.
Týždňom od 2.-6. júla sme spoločne odštartovali tohtoročné prázdniny.
Prežili radostné chvíle počas liturgického roka: príchod Mikuláša, z
predsavzatí sme vili adventný veniec, piekli medovníky na
štedrovečerný stôl, nechýbala ani polnočná sv. omša. Pokračovali
fašiangami  a tanečnou zábavou,  putovali krížovou cestou. A zažili i
pravú šibačku a oblievačku, ktorá v tropických dňoch perfektne
osviežila. Počas tábora prebiehali tvorivé dielne, športové aktivity,
eRkotance…nechýbal ani duchovný program: nácvik nových piesní, účasť
na sv. omšiach v miestnom kostole sprevádzaná našim spevom, ranné a
večerné modlitby, piesne pred a po jedle….
V závere sme ďakovali za všetko, čo sme spoločne prežili a prebrali
sme naše ďalšie plány. Boli sme milo prekvapení, keď sme zistili, že
spoločne strávime takmer celé leto. A práve táto naša radosť je
symbolom  toho, že čas, ktorý  trávime v našom spoločenstve je časom
pekných a nezabudnuteľných spomienok, je časom vzájomného bližšieho
spoznávania sa …je časom nových priateľstiev…